Beautifulsnowflake obsidian on an elastic thread

Snowflake obsidian bracelet

£11.95Price